Aktywne zabawy integrujące na przerwie w klasie 3b

Aby uatrakcyjnić najmłodszym uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych, kreatywnie zagospodarować ich czas, kształtować zdolności do wdrażania dziecięcych pomysłów i inicjatyw, niwelować poziom stresu, kształtować relacje społeczne, uczyć przez zabawę, stymulować rozwój – powstała całoroczna innowacja organizacyjno – metodyczna „Aktywne zabawy integrujące na przerwie w klasie 3b”.

a

Aby uatrakcyjnić najmłodszym uczniom spędzanie przerw międzylekcyjnych, kreatywnie zagospodarować ich czas, kształtować zdolności do wdrażania dziecięcych pomysłów i inicjatyw, niwelować poziom stresu, kształtować relacje społeczne, uczyć przez zabawę, stymulować rozwój – powstała całoroczna innowacja organizacyjno – metodyczna Aktywne zabawy integrujące na przerwie w klasie 3b”.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczestnicy z uśmiechem na twarzy brali udział w zabawach ruchowych, dopytywali o dalsze działania, sami wychodzili z pomysłami. Uznali, że mieli okazję bliżej się poznać, czuli się bezpiecznie, chętnie współpracowali ze sobą, ciekawie i atrakcyjnie spędzali czas między lekcjami.

Aktywne przerwy zapobiegały nudzie, poprawiły bezpieczeństwo podczas przerw w szkole, promowały zdrowy styl życia i dbanie o aktywność fizyczną. Uczyły nowych gier i zabaw, zasad fair play, współdziałania w zespole, wspólnej odpowiedzialności, panowania nad emocjami. Kształtowały: wytrwałość, sumienność, poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, kulturę osobistą, szacunek do innych, tolerancję szczególnie dla słabszych i mniej sprawnych kolegów i koleżanek, uczyły empatii i akceptowania siebie nawzajem, przełamywały bariery, lęki i nieśmiałość. A najważniejsze – dawały radość z zabawy i odprężenie.

a

Autor: Sylwia Pietrus

a

a

a

Przejdź do treści