Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Terminy ferii świątecznych, zimowych i wakacji

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych   1 września 2022 r.
  Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2022 r.
  Ferie zimowe   13 – 26 lutego 2023 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna   6 – 11 kwietnia 2023 r.
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych   23 czerwca 2023 r.
  Ferie letnie   24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

13 października 2022 r. (czwartek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

10 listopada 2022 r. (czwartek)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 maja 2023 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2023 r (środa) – egzamin ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2023 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

9 czerwca 2023 r. (piątek)

 

a

Dni wolne w szkołach z pięciodniowym tygodniem pracy

a

1 listopada 2022 r. (wtorek)

11 listopada 2022 r. (piątek)

6 stycznia 2023 r. (piątek)

1 maja 2023 r. (poniedziałek)

3 maja 2023 r. (środa)

8 czerwca 2023 r. (czwartek)

 

 

Przejdź do treści