Kończymy działania projektu „Stay in school your job will be cool”

W ostatnich dniach maja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu miała miejsce międzynarodowa wizyta nauczycieli ze szkół realizujących program Erasmus +. W trakcie spotkania oprowadziliśmy gości po naszej szkole, aby pokazać różne sposoby pracy oraz wspomagania rozwoju uczniów zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odwiedziliśmy również Zespół Szkół Specjalnych i Oświatowych w Radomiu oraz Zakład Pracy Chronionej MADA.

W ostatnich dniach maja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu miała miejsce międzynarodowa wizyta nauczycieli ze szkół realizujących program Erasmus +. W trakcie spotkania oprowadziliśmy gości po naszej szkole, aby pokazać różne sposoby pracy oraz wspomagania rozwoju uczniów zdrowych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odwiedziliśmy również Zespół Szkół Specjalnych i Oświatowych w Radomiu oraz Zakład Pracy Chronionej MADA.

Głównym celem spotkania było podsumowanie ponad dwudziestu miesięcy pracy nad projektem „Stay in school your job will be cool”, który przeznaczony był dla uczniów w wieku 12 – 18 lat. Celem działań było zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu nauki przez uczniów z niekorzystnych środowisk, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach programu uczniowie z Polski, Rumunii, Czech i Słowacji realizowali między innymi cztery moduły: komunikacja, drama, technologie ICT, prace praktyczne. Przez ten czas odbyły się cztery tygodniowe spotkania uczniów ze wszystkich szkół partnerskich. Były one okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, poznania zwyczajów i tradycji państw europejskich, poznania różnych zawodów i sprawdzenia predyspozycji do wykonywania wymarzonej pracy. Efektem dwuletniej pracy było stworzenie listy potrzebnych zawodów oraz nakreślenie sylwetki współczesnego pracownika. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie nabyli praktyczne umiejętności z zakresu autoprezentacji, komunikacji w języku angielskim oraz wykorzystania nowoczesnych technologii.

Podczas spotkania podsumowującego projekt koordynatorzy działań w poszczególnych szkołach zgodnie stwierdzili, że założone cele zostały osiągnięte. Młodzież stała się bardziej otwarta na kontakty międzynarodowe, wzrosła jej samoocena, uczniowie chętniej podejmują działania związane z wyborem dobrej szkoły i wymarzonej pracy. Znacznie zwiększył się poziom motywacji do nauki języków obcych.

Przejdź do treści