Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły

W związku z zainteresowaniem uczniów i ich licznymi pytaniami o wspólną zabawę w formie quizów, postanowiliśmy zorganizować kolejny konkurs z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Tym razem sprawdzimy naszą wiedzę o patronie szkoły – Janie Pawle II. Chętni spotykają się w aplikacji Teams już w poniedziałek 18 maja 2020 r. – dniu setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka.

a

W związku z zainteresowaniem uczniów i ich licznymi pytaniami o wspólną zabawę w formie quizów, postanowiliśmy zorganizować kolejny konkurs z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Tym razem sprawdzimy naszą wiedzę o patronie szkoły – Janie Pawle II. Chętni spotykają się w aplikacji Teams już w poniedziałek 18 maja 2020 r. – dniu setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka.

a

a

Regulamin Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły

a

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły są nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.

a

2. Cele Konkursu

– uczczenie setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II,

– pogłębienie wiedzy o patronie szkoły,

– propagowanie nauki Ojca Świętego Jana Pawła II,

– wdrażanie idei zdrowej rywalizacji

a

3. Uczestnicy konkursu – Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4, 5 i 6 PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu. W zabawie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów.

a

4. Przebieg Konkursu

– Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły odbędzie się w poniedziałek – 18 czerwca 2020 r. w czasie długiej przerwy (12.50 – 13.10)

– chęć udziału w konkursie uczniowie zgłaszają za pomocą aplikacji do nauczania zdalnego Teams do nauczyciela religii (M. Kopera, J. Nowak, R. Miszczyk) lub koordynatorów zabawy (D. Banaś, A. Iwańska) do piątku 15.05.2020 r. – godz. 12.00

– pytania konkursowe będą dotyczyły okresu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły – do czasu wyboru na papieża,

– dla uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie utworzony Zespół w aplikacji Teams, w którym zostanie udostępniony Test wiedzy o patronie szkoły,

– test jest utworzony w aplikacji Kahoot, w związku z tym każdy uczeń powinien dysponować telefonem komórkowym,

– informacje o wynikach Konkursu będą przekazane wychowawcom, nauczycielom religii oraz uczestnikom konkursu w dniu jego przeprowadzenia,

– dla uczestników z najwyższą liczbą zdobytych punktów przewidziano nagrody w postaci „6” z religii (ocena cząstkowa) oraz nagrody rzeczowe.

a

a

Przejdź do treści