Opłaty za obiady – grudzień 2022 r.

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.
Kwota za grudzień 2022 r.  wynosi 90,00 zł (za 15 dni; bez 22.12.2022 r. – „wigilie klasowe”, 23-30.12.2022 r. – zimowa przerwa świąteczna).

a

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Kwota za grudzień 2022 r.  wynosi 90,00 zł (za 15 dni; bez 22.12.2022 r. – „wigilie klasowe”, 23-30.12.2022 r. – zimowa przerwa świąteczna).

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Preferowaną formą płatności jest przelew.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów/nadpłaty z września i października 2022 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z pracownikiem kasy (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 25.11.2022 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 23.11.2022 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Wszelkie informacje dot. obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 21.11.2022 r. do 25.11.2022 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

Przejdź do treści