Opłaty za obiady za czerwiec 2018 r.

Opłaty za obiady będą przyjmowane w KASIE szkoły

w dniach: 21-25.05.2018r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 i 12:00-15:30

Opłaty za obiady będą przyjmowane w KASIE szkoły

w dniach: 21-25.05.2018r.  (5 dni roboczych !!!)

 w godzinach: 08:00-10:00  i  12:00-15:30

 

Kwota za czerwiec 2018r. (za 14 dni – bez 01.06.2018r. i 22.06.2018r.) – 56,00 zł.

Po dniu 15.06.2018r. nie będzie już można zgłaszać odpisów z obiadów z powodu konieczności wyliczenia tzw. stawki obiadowej na koniec roku szkolnego.

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (osobiście lub telefonicznie) – w celu rozliczenia zaległych i bieżących odpisów z obiadów.

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców!

Przejdź do treści