Opłaty za obiady za maj 2019 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 01 – 05.04.2019r. (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00 – 10:00 12:00 – 15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach:  01 – 05.04.2019r.  (5 dni roboczych !)

w godzinach:  08:00 – 10:00     12:00 – 15:30

 

Kwota za maj 2019r.  – 80,00 zł (za 20 dni, bez 02.05.2019r.)

 

Płatności za obiady można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści