Opłaty za obiady za wrzesień i październik 2017 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE ZSI (tymczasowo KASĘ przeniesiono do sklepiku szkolnego przy wejściu od ul. Wjazdowej)

w dniach: 01-06.09.2017r. (4 dni robocze !!!)

w godzinach: 07:00-15:00

z tym, że w dniu 06.09.2017r. : 07:00-12:00

Opłaty będą przyjmowane w KASIE ZSI (tymczasowo KASĘ przeniesiono do sklepiku szkolnego przy wejściu od ul. Wjazdowej)

w dniach: 01-06.09.2017r.  (4 dni robocze !!!)

w godzinach: 07:00-15:00

z tym, że w dniu 06.09.2017r. : 07:00-12:00

 

Kwota za wrzesień 2017r.  (uwaga obiady od 07.09.2017r.) – 68,00 zł

Kwota za październik 2017r. – 88,00 zł.

 

W podanym wyżej terminie płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

z tym, że najpóźniej do dnia 06.09.2017r. do godz. 12-ej należy dostarczyć potwierdzenie przelewu do kasy lub sekretariatu szkoły osobiście, faxem lub na e-mail szkola@zsi.radom.pl

 

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Przejdź do treści