Program Erasmus +

a

erasmus

a

Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębianie wiedzy.

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu poprawę jakości pracy szkoły przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dofinansowanie obejmuje: koszty związane z podróżą, koszty związane ze wsparciem indywidualnym (zakwaterowanie, wyżywienie), koszty związane z opłatą za szkolenie, koszty związane ze wsparciem organizacyjnym dla placówki (np. ubezpieczenie, kurs językowy, materiały edukacyjne itp.)

 

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy realizację trzech projektów w ramach programu Erasmus +. Dwa z nich: .„Hands in Hands” oraz „ Stay in schoolyourjobwill be cool”  to projekty Strategiczne Partnerstwa dla szkół – Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk Erasmus+ – są przeznaczone dla uczniów w wieku 10 – 18 lat. Natomiast „Szkoła XXI wieku- nowe horyzonty, nowe wyzwania, nowe rozwiązania” to projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizować go będzie 18 nauczycieli naszej placówki.

a

Hands in Hands

a

Stay in school your job will be cool

a

Erasmus + 2014/2015

a

Young creative European artists: Re – defining and shaping their own world exploring ‘Romeo and Juliet’

 

Szkoła europejska – wielki sukces

 

A better future if we are united

a

a

a

a

 

IV konferencja „PROJEKTY ERASMUS+ I POWER w twojej szkole”

 

Już po raz czwarty Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu zorganizowała konferencję dotyczącą realizacji projektów Erasmus+ oraz PO WER współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem, ze względu na Covid-19 i związane z nim obostrzenia, odbyła się w wersji online. Współorganizatorami spotkania były inne szkoły z Radomia – PSP nr 17, PSP nr 32, PSP nr 34.

Konferencja przeznaczona była przede wszystkim dla przedstawicieli radomskich placówek, którzy realizują projekty europejskie. Wzięła w niej udział także koordynator Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE w MSCDN oraz przedstawiciel Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, jednocześnie koordynator projektów szkolnych PSP nr4 w Radomiu. Internetowa formuła spotkania umożliwiła  udział w tym wydarzeniu ponad 30 osobom z całej Polski, m.in. z Karkowa, Rybnika, Wrocławia, Gdańska, Sierakówka, Smardzowic, Różany.

Głównym celem spotkania było podzielenie się informacjami i doświadczeniami w realizacji działań projektowych w tym trudnym dla wszystkich czasie. Koordynator projektów europejskich w PSP nr 17 w Radomiu opowiedziała o przedsięwzięciach, które zdobyły tytuł „dobrej praktyki”. Udzieliła wielu rad związanych z wzorową realizacją podjętych działań.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się także koordynator projektów pani wicedyrektor szkoły PSP nr 32 w Radomiu. Przybliżyła tematykę konkursów Eduinspirator, Eduinspiracje, Selfie +, w których placówka brała udział, a są formą upowszechniania rezultatów projektów.

Duże zainteresowanie wzbudziło przekazanie informacji na temat wypełniania wniosku o akredytację. Bardzo rzetelnie opowiedziała o tym koordynator szkolnych projektów, pani wicedyrektor PSP nr 34 w Radomiu, wyjaśniając zasady wypełniania i składania wniosków akredytacyjnych.

Konferencja zakończyła się wymianą pomysłów i planów związanych z działaniami projektowymi w czasie pandemii. Wszyscy przyznali, że obecnie większość działań musi odbywać się w sieci. Ostatnia część spotkania przerodziła się w „bank pomysłów”. W efekcie tego na portalu społecznościowym powstała grupa Erasmus+ PO WER, Radom i okolice- wsparcie i wymiana doświadczeń. Będziemy się wspierać i wymieniać pomysłami.

a

 

a

Koordynatorzy projektów szkolnych, Radom

IV konferencja ”Projekty Erasmus+ i Power w twojej szkole”

a

a

a

Erasmus Days 2021 w radomskich szkołach

14 – 16 października 2021 r. to pora obchodów Dni Erasmusa. W tym czasie wiele placówek z całej Europy podejmowało różnorodne zadania, organizowało pokazy, zawody, festiwale, konferencje, szkolenia. Radomskie szkoły realizujące projekty Erasmus+ i POWER SE dofinansowane ze środków Unii Europejskiej podjęły wspólną inicjatywę w ramach obchodów erasmusowego święta. PSP Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, PSP nr 17 im. Jana Kochanowskiego, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4, PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka oraz Zespół Szkół Ekonomicznych zorganizowały Piknik Europejski, który stał się świetną okazją do poznania kultury wielu krajów europejskich, zaprezentowania realizowanych projektów i ich rezultatów, a także prezentacją oferty szkół. Każda z placówek zaprezentowała swoje dotychczasowe doświadczenia projektowe, które jednocześnie uzupełniane były tradycyjnymi daniami kuchni z różnych krajów Unii Europejskiej, m.in. Polski, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Niemiec, Czech, Chorwacji. To był niesamowity dzień „podróżowania” po wielu krajach europejskich, pełen niezapomnianych wrażeń smakowych i mnóstwa radości – mówi jeden z uczniów. To tak jakbym naprawdę był w danym kraju.

 

aa

a

Przejdź do treści