Raport z badań „Problematyczne używanie internetu przez młodzież”

Internet jest dobrym narzędziem pod warunkiem, że użytkownik korzysta z niego we właściwy sposób. Młodzież może w przestrzeni internetowej spotkać się także z pewnymi zagrożeniami. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby przeciwdziałać tym niebezpieczeństwom zainicjowała program profilaktyki „Loguj się z głową”.

Internet jest dobrym narzędziem pod warunkiem, że użytkownik korzysta z niego we właściwy sposób. Młodzież może w przestrzeni internetowej spotkać się także z pewnymi zagrożeniami. Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby przeciwdziałać tym niebezpieczeństwom zainicjowała program profilaktyki „Loguj się z głową”. Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci i młodzież przed e-uzależnieniami.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań „Problematyczne używanie internetu przez młodzież” opracowanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Przejdź do treści