Rok 2019 – Rokiem Matematyki

Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu 16 uczonych założyło Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. W setną rocznicę powstania i działalności PTM, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki.

Dnia 2 kwietnia 1919 r. w gmachu Collegium Nowodworskiego Uniwersytetu  16 uczonych  założyło Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone później w Polskie Towarzystwo Matematyczne. W setną rocznicę powstania i działalności PTM, Senat Rzeczpospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw”. W związku z jubileuszem powstała strona www.jrm2019.pl,  która zawiera wiele ciekawych treści  i aktualizuje informacje o działaniach na rzecz obchodów.  Wśród nich, już w marcu, pierwszą okazją do pokazania piękna matematyki będzie dzień liczby Pi.  W naszej szkole obchodzić go będziemy uroczyście już po raz drugi.

a

Przejdź do treści