Uwaga opłaty za obiady

ZA CZERWIEC 2021!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za czerwiec 2021 r.  wynosi 70,00 zł. (za 14 dni – bez 01-02.06.2021 r., 04.06.2021 r.)

ZA CZERWIEC 2021!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za czerwiec 2021 r.  wynosi 70,00 zł. (za 14 dni – bez 01-02.06.2021 r., 04.06.2021 r.)

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z okresu styczeń-kwiecień 2021 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 25.05.2021 r. włącznie na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 24.05.2021 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu (osobiście, faxem – 48 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl).

WAŻNE – odpisy z obiadów na czerwiec będą przyjmowane przez intendenta (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl) najpóźniej do 11.06.2021 r. (jest to spowodowane koniecznością rozliczenia stawki obiadowej i zwrotu rodzicom nadpłaty za obiady).

 

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

od 18.05.2021 r. do 24.05.2021 r. w godzinach 08:00-15:00.

Wpłat darowizn na Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu należy dokonywać przelewem na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści