Uwaga opłaty za obiady za grudzień 2020!

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za grudzień 2020 r.  wynosi 80,00 zł (bez 23-31.12.2020 r.)

a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za grudzień 2020 r.  wynosi 80,00 zł (bez 23-31.12.2020 r.)

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem.

 a

Wskutek zawieszenia zajęć szkolnych od 12.03.2020 r. powstała nadpłata u wszystkich osób  korzystających w marcu z obiadów.

W sprawie ustalenia sposobu zwrotu kwoty nadpłaty z marca, jak również odliczenia  za odpisy z obiadów dokonane po 01.09.2020 r. prosimy o kontakt z pracownikiem kasy:

tel.  048 363 22 15 wew. 112 lub e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 27.11.2020 r. na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 26.11.2020 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – obiady@psp14.radom.pl

a

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14:

do 27.11.2020 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30

Przejdź do treści