Warsztaty

Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów PG nr 14 w Radomiu serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne pt.: „Szkoła dla rodziców – jak mówić do dzieci, aby nas słuchały, jak słuchać, aby do nas mówiły ”

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE uczniów PG Nr 14 w Radomiu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na

W A R S Z T A T Y   P S Y C H O E D U K A C Y J N E pt.:

                                                 „ SZKOŁA DLA RODZICÓW –  JAK MÓWIĆ DO DZIECI, ABY NAS SŁUCHAŁY, 

                                                             JAK SŁUCHAĆ, ABY DO NAS MÓWIŁY ”

Więcej informacji na temat warsztatów

Przejdź do treści