Konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023 będą odbywały się w godz. 16.00 – 17.00

Terminy konsultacji:

19 września 2022 r.

17 października 2022 r.

21 listopada 2022 r.

12 grudnia 2022 r.

16 stycznia 2023 r.

27 lutego 2023 r.

20 marca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

22 maja 2023 r.

12 czerwca 2023 r.

Przejdź do treści