Misja szkoły

W naszej szkole staramy się być dla siebie przyjaźni, wrażliwi na drugiego człowieka i jego potrzeby. Ciągle jeszcze używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Każdy z nas jest inny, ale jednakowo ważny. Wspólnie z rodzicami dbamy o pełny i możliwie wszechstronny rozwój ucznia, przygotowując go do życia w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywania prawidłowych wyborów. Chcemy, by uczeń wiedział co dobre, a co złe. By pamiętał, że Polska jest naszą wspólną Ojczyzną.

Pokazujemy złożoność świata, miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy ciekawość poznawczą. Kształcimy samodzielność intelektualną, umożliwiamy dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości, zgodnie z zasadami skutecznej integracji.

Przejdź do treści