Rada Rodziców

a

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Robert Stępień – przewodniczący

Wojciech Nalberski – wiceprzewodniczący

Agnieszka Gazda – sekretarz

 

Członkowie:

  • Lucyna Mąkosa-Madej
  • Bartłomiej Wcisło
  • Monika Wnukowska

a

Komisja Rewizyjna

  • Marcin Bałażak – przewodniczący
  • Małgorzata Szczerbińska
  • Anna Grela

 

 

Nr rachunku Rady Rodziców:

Bank PEKAO S.A. II O/ Radom

45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Przejdź do treści