Biblioteka

a

Biblioteka szkolna to specyficzne miejsce. Jest zarówno ostoją ciszy, skupienia i wytężonej pracy, ale potrafi być też miejscem głośnych zabaw, twórczych działań i wielu akcji o bardzo  różnorodnej  tematyce. Nic  w  tym  dziwnego – w końcu to centrum kultury i informacji dla wszystkich.

 a

Trochę historii

Początki biblioteki szkolnej związane są z powstaniem szkoły. Jej założycielem i pierwszym bibliotekarzem była pani Zofia Siciarz, która ze względu na brak  środków finansowych  pozyskiwała  książki  od prywatnych ofiarodawców i ze zbiorów innych bibliotek.

Działania biblioteki

Biblioteka szkolna spełnia funkcje interdyscyplinarnej pracowni szkolnej, która służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,  przygotowaniu  uczniów  do  samokształcenia  oraz  do  korzystania  z różnych  typów  bibliotek  i  źródeł  informacji.

Do jej celów należą:

  • wyrabianie wśród uczniów nawyków samokształcenia i przygotowanie do dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy;
  • tworzenie warunków do poszukiwania i pozyskiwania wiedzy;
  • kształcenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji;
  • rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wyzwalanie twórczych postaw;
  • kierowanie zainteresowaniami literackimi;
  • współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami;
  • rozwijanie kultury czytelniczej i osobistej;
  • doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie.

Regulamin biblioteki szkolnej (PDF nowa karta)

a

Zasoby biblioteki

Biblioteka szkolna posiada ponad 10 tysięcy książek, ponad 14 tysięcy podręczników szkolnych, materiały multimedialne, audiobooki oraz czasopisma.

 a

Pracownia komputerowa w bibliotece gimnazjum

Od stycznia 2008 roku dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” biblioteka gimnazjalna dysponuje czterema stanowiskami komputerowymi. Zasady korzystania z BCM określa stosowny regulamin (PDF nowa karta).

Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa (mała biblioteka)
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 1400

800 – 840             1115 – 1400

Lektury w bibliotece

Uczniowie mogą na bieżąco wypożyczać lektury szkolne. Uczeń zgodnie z regulaminem biblioteki na swoim koncie czytelniczym może mieć trzy wypożyczone książki. Wykaz lektur w bieżącym roku szkolnym jest dostępny tutaj: WYKAZ LEKTUR (PDF nowa karta)

aa

Biblioteka szkolna zajmuje się również opracowaniem i udostępnianiem podręczników szkolnych. Szczegółowe informacje o zasadach udostępniania znajdują się w regulaminie (PDF nowa karta).

a

Dzieje się w bibliotece

Biblioteka to organizator wielu imprez czytelniczych i kulturalnych. Sztandarowym konkursem jest „Spotkanie z poezją” – konkurs recytatorski dla wszystkich uczniów szkoły, który odbywa się corocznie w obu bibliotekach szkolnych (oddzielnie dla dzieci młodszych i starszych).

Biblioteka  czynnie  włącza  się  w  prace  związane  z  Konkursem  Recytatorskim poezji  Karola Wojtyły  i o Janie Pawle II w ramach corocznego Przeglądu Twórczości Młodzieżowej „Pasterz i Ojciec”, organizowanego przez naszą szkołę.

Organizowany jest również „Tydzień Czytania” w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Biblioteka włącza się również w inne akcje edukacyjne. Współorganizuje Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Autyzmu.

Na bieżąco organizowane są również konkursy czytelnicze, literackie.

Zachęcamy do odwiedzania bloga biblioteki szkolnej

 

 a
a

Już dziś możesz sprawdzić swoje konto w bibliotece szkolnej w Internecie!

Chcesz sprawdzić, czy jest książka, której potrzebujesz?

Już możesz, poprzez katalog online biblioteki szkolnej!

Szczegóły tutaj: Instrukcja, jak sprawdzić swoje konto w bibliotece szkolnej (PDF nowa karta)

Przejdź do treści