Obiady

Jadłospisy

Jadłospis 17-21.04.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 12-14.04.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 03-04.04.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 27-31.03.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 20-24.03.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 13-17.03.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 06-10.03.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 27.02-03.03.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 06-10.02.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 30.01-03.02.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 23-27.01.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 16-20.01.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 09-13.01.2023 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 19-21.12.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 12-16.12.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 05-09.12.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 28.11-02.12.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 21-25.11.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 14-18.11.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 07-09.11.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 02-04.11.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 24-28.10.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 17-21.10.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 10-12.10.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 03-07.10.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 26-30.09.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 19-23.09.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 12-16.09.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Jadłospis 06-09.09.2022 r. (PDF w nowej karcie)

Harmonogram wydawania obiadów (PDF w nowej karcie)

 

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

 

1. Zapisu na obiady dokonuje się po wniesieniu opłaty za dany miesiąc z góry.

 

2. Preferowaną formą dokonywania opłat jest przelew.

 

3. Opłat za obiady dokonuje się w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

 

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
01-05.09.2022 r. 7.00 – 16.00

z tym, że w dniu

05.09.2022 r.

do godziny 12.00

wrzesień 2022 r.

(obiady od 06.09.2022 r.)

21-27.09.2022 r. 8.00-10.00
12.00-15.30
październik 2022 r.
19-25.10.2022 r. jak wyżej listopad 2022 r.
21-25.11.2022 r. jak wyżej grudzień 2022 r.
02-05.01.2023 r. jak wyżej styczeń 2023 r.

(obiady od 09.01.2023 r.)

luty 2023 r.
06-10.02.2023 r. jak wyżej marzec 2023 r.
22-28.03.2023 r. jak wyżej kwiecień 2023 r.
19-25.04.2023 r. jak wyżej maj 2023 r.
15-19.05.2023 r. jak wyżej czerwiec 2023 r.

b) KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać miesiąc, za który wnoszona jest opłata, imię, nazwisko oraz klasę,

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu,         

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: obiady@psp14.radom.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub dwudniowym, licząc od dostarczenia potwierdzenia (zgodnie z zasadą, że intendent zlicza uprawnionych o godz. 12-ej w dniu poprzedzającym dzień obiadowy).

 

4. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności w szkole oraz rezygnacji z obiadów dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

5. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

 

6. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W przypadku obiadów opłaconych przelewem – karnety są przekazywane uczniom za pośrednictwem wychowawców najpóźniej 1-go dnia roboczego danego miesiąca do godz. 12-ej. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

 

7. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć stosowną decyzję do Sekretariatu szkoły.

 

8. Wysokość stawki obiadowej za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

 

9. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.psp14.radom.pl oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku nadpłaty/odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić z kasjerką: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 112, e-mail obiady@psp14.radom.pl

 

10. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły.

Przejdź do treści