Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

REKRUTACJA do szkół ponadpodstawowych w Radomiu odbywa się poprzez stronę:

Przejdź na stronę VULCAN

Wniosek wraz z dokumentami należy dostarczyć w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

Pobierz Przewodnik dla Rodziców 2022 2023 (PDF)

Pobierz Załącznik nr 1 do Zarządzenia zmieniąjacego (PDF) - TERMINY postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

Przejdź na stronę w nowej karcie - Rekrutacja do szkół - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

Przejdź na stronę w nowej karcie - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1737)

Przejdź do treści