Rodzina Szkół im Jana Pawła II

16 października 1998r. naszej szkole (wtedy PSP nr 41 w Radomiu) nadano imię wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Wtedy również podjęto starania o integrację społeczności szkolnych, które za patrona obrały Ojca Świętego. I tak oto doszło do pierwszego ogólnopolskiego spotkania szkół noszących imię Jana Pawła II. Od tego momentu Rodzina Szkół imienia Jana Pawła II zajmuje istotne miejsce w jej życiu. Każda z nich, w tym również nasza, ma sztandar szkoły (link do zdjęcia) ze zdjęciem lub insygniami papieskimi.

Szkoły z Rodziny Szkół im. Jana Pawła II spotykają się kilka razy w roku podczas zjazdów, konkursów, imprez sportowych, pielgrzymek itp.

Corocznie w październiku przybywają na Jasną Górę, aby tam podziękować Matce Bożej za patrona i prosić o potrzebne łaski. Dotychczas odbyło się pięć pielgrzymek na Jasną Górę, które organizowała nasza szkoła:

 • I Pielgrzymka – 9.10.2001 r. – przybyło blisko 3000 osób ze 106 szkół. Uroczystościom przewodniczył śp. biskup Jan Chrapek.
 • II Pielgrzymka – 17.10.2002 r. – przybyło ok. 5000 osób ze 115 szkół. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup Zygmunt Zimowski.
 • III Pielgrzymka – 9.10.2003 r. – przybyło ponad 6000 osób ze 145 szkół. Uroczystościom przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce ks. arcybiskup Józef Kowalczyk oraz duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II ks. biskup Zygmunt Zimowski. Miały one szczególny charakter, ponieważ właśnie tego dnia uczniowie i nauczyciele należący do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II złożyli akt zawierzenia Matce Bożej i oddania się pod Jej opiekę.
 • IV Pielgrzymka – 06.10.2004 r. przybyło ponad 6300 pielgrzymów ze 164 szkół. Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej ks. biskup Zygmunt Zimowski.
 • V Pielgrzymka – 06.10.2005 r. przybyło ponad 9000 pielgrzymów z 219 szkół. Uroczystościom przewodniczyli Ksiądz Biskup Adam Odzimek oraz Ksiądz Biskup Antoni Długosz.

Ważnymi wydarzeniami były pielgrzymki do Rzymu. Pierwsza odbyła się w listopadzie 2002 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele naszej szkoły, którzy zostali przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Druga pielgrzymka młodzieży, nauczycieli i rodziców (w kwietniu 2003r.) zakończyła się audiencją generalną w Watykanie.

Uczniowie i nauczyciele Rodziny Szkół im. Jana Pawła II mieli również możliwość spotykania się ze swoim patronem podczas jego pielgrzymek do Polski:

 • Łowicz – 14.06.1999 r. – VI Pielgrzymka Apostolska Jana Pawła II do Ojczyzny. Na spotkanie przybyło 3000 przedstawicieli Rodziny. Jego organizatorem była nasza szkoła;
 • Kraków – 18.08.2000 r. – VII Pielgrzymka Apostolska Jana Pawła II do Ojczyzny. Na spotkanie przybyło 8000 przedstawicieli Rodziny. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Sułoszowej.

Podczas każdego roku szkolnego przedstawiciele szkół spotykają się ze sobą w różnych miejscach w Polsce.

Dotychczas odbyło się XV spotkań przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II.

 • I zjazd – Radom, 20.11.1998 r., Publiczna Szkoła nr 41 im. Jana Pawła II (obecnie Zespół Szkół Integracyjnych). Uczestniczyło w nim 20 przedstawicieli z 15 szkół;
 • II zjazd – Sułoszowa, 8-9.01.1999 r., Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II. Uczestniczyli przedstawiciele z 26 szkół;
 • III zjazd – Twardogóra, 19-20.03.1999 r., Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 45 przedstawicieli z 24 szkół;
 • IV zjazd – Radom, 13.05.1999 r., Publiczna Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Pawła II (ZSI). Uczestniczyli przedstawiciele 40 szkół;
 • V zjazd – Toruń, 24-25.09.1999 r., Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II. Uczestniczyli przedstawiciele 35 szkół;
 • VI zjazd – Nowy Targ, 5-6.05.2000 r., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II. Uczestniczyli przedstawiciele 19 szkół;
 • VII zjazd – Gołkowice Górne, 24-25.11.2000 r., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 120 przedstawicieli z 50 szkół;
 • VIII zjazd – Podole Górowa, 30-31.03.2001 r., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 130 przedstawicieli z 52 szkół;
 • IX zjazd – Warszawa – Targówek, 9-10.11.2001 r., Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 140 przedstawicieli z 65 szkół;
 • X zjazd – Myślenice, 19-20.04.2002 r., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 164 przedstawicieli z 79 szkół;
 • XI zjazd – Klimkówka, 8-9.11.2002 r., Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 190 przedstawicieli z 77 szkół;
 • XII zjazd – Nowy Sącz, 23-24.05.2003 r., Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 270 przedstawicieli z 73 szkół;
 • XIII zjazd – Działdowo, 26-27.09.2003 r., Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II – Szkoła Podstawowa i I Liceum. Uczestniczyło 240 przedstawicieli z 87 szkół.
 • XIV zjazd – Oleszyce, 4-6.06.2004r., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 247przedstawicieli z 88 szkół.
 • XV zjazd – Radom, 7-8.01.2005r. , Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Uczestniczyło blisko 140 przedstawicieli z 82 szkół;
 • XVI zjazd – Paprotnia, 10-11.06.2005r., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Uczestniczyło 247 przedstawicieli ze 103 szkół.
 • XVII zjazd – Narzym, 14-15.10.2005r., Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II.

Ponadto we wszystkich szkołach noszących imię Jana Pawła II organizowane są różnorodne konkursy podczas których uczniowie muszą wykazać się wiedzą dotyczącą życia i działalności patrona.

Oto najważniejsze z nich:

 • I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Patronie. Finał – 13.05.1999 rok, Radom. Koordynatorem realizacji konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Pawła II (obecnie ZSI) w Radomiu. Reprezentanci z radomskiej szkoły zajęli III miejsce, zwyciężyli uczniowie z Siemiatycz;
 • Ogólnopolski Turniej Sprawnościowy „Zwyciężaj siebie”. Finał – 19-20 05.2000 rok, Łomża. Koordynatorem realizacji konkursu była Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży;
 • Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Finał – 16.05.2001 rok, Toruń. Koordynatorem realizacji konkursu była Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu;
 • II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Patronie. Finał – 23.05.2003 rok, Nowy Sącz. Koordynatorem realizacji konkursu była Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu;
 • Jubileuszowy Konkurs Plastyczny na Logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz na plakat i znaczek III Pielgrzymki Rodziny Szkół na Jasną Górę pod hasłem: „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”. Finał – 9.10.2003 rok, Jasna Góra. Koordynatorem realizacji konkursu był Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu.

Do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II należą w sumie 274 szkoły z całej Polski, w tym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz zespoły szkół.

Lista szkół należących do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II znajduje się na stronie: GIMDWA, adres skrzynki pocztowej: rodzinajp2@post.pl. Adres nowo powstającej strony Rodziny Szkół: www.rodzina.org.pl

Przejdź do treści