Tomatis

Metoda Tomatisa – trening uwagi słuchowej

Metoda Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, to wspomagająca metoda terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnymi problemami, min.: autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, dysleksją, nadruchliwością, itp.

a

Co to jest Metoda Tomatisa?

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu i zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest jako: „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”.

a

Głównym celem tego treningu jest wspomożenie funkcji słuchowej, dzięki czemu dochodzi do poprawy koncentracji uwagi, jakości uczenia się, wspierania funkcji językowych, komunikacyjnych, zwiększenia kreatywności oraz poprawy zachowań społecznych. Terapia ta pomaga więc dzieciom z problemami szkolnymi (zaburzenia uwagi, mowy – w tym jąkanie, koncentracja, dysleksja), autyzmem, problemami koordynacji senso-motorycznej, ale również może wspomagać naukę języków obcych, walkę ze stresem i leczenie depresji. Jest także szeroko stosowana u osób, które zawodowo pracują głosem: śpiewaków, lektorów, piosenkarzy czy aktorów.

a

Jak wygląda trening ucha?

Ćwiczenia usprawniające uwagę słuchową polegają na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”. Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzną i kostną. Dodatkowo jeden z etapów terapii koncentruje się na zakresie częstotliwości dźwięków mowy – praca z mikrofonem.

Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory bogate w wysokie częstotliwości pobudza pracę mózgu dostarczając tzw. „energii słuchowej”. Jest ona niezbędna do działań twórczych i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości.

Cały trening składa się z przynajmniej dwóch faz, podzielonych okresami 1-2 miesięcznej przerwy, w trakcie których układ nerwowy adaptuje się do zmian w funkcjonowaniu.

Pierwszy etap treningu trwa 15 dni codziennej 2 godzinnej (120 minut) stymulacji. Drugi to 8 dni codziennej 2 godzinnej stymulacji. Każdy z etapów poprzedzony jest testem uwagi słuchowej.

W czasie trwania terapii – słuchania materiału dźwiękowego nasi podopieczni bawią się, wspólnie grają, rysują, rozmawiają ze sobą a nawet śpią.

Trening uwagi słuchowej – jako dodatkowe zajęcia – to sama przyjemność. Polecamy!!!

a

Opracowała: Olimpia Turczyk

a

a

a

Przejdź do treści