Nasz Patron

Wielki Polak, Ojciec Święty Jan Paweł II (link do zdjęcia) jest postacią szczególnie bliską wszystkim rodakom. Wielu z nas pamięta dzień 16 października 1978 roku, kiedy nad Kaplicą Sykstyńską w Rzymie ukazał się biały dym, a w naszych sercach zapanowała wielka radość na wieść, że to właśnie arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła, dostąpił zaszczytu piastowania tronu Stolicy Piotrowej.

Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy, po pontyfikacie Świętego Piotra oraz Piusa IX.

Od początku przyjął na siebie obowiązek ewangelizacji świata, wędrował jako pielgrzym, głosząc Słowo Boże. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był pierwszym papieżem, który odwiedził m.in. Wielką Brytanię. Często odwiedzał on miejsca kultu Matki Boskiej: Fatimę w Portugalii, Częstochowę w Polsce, Lourdes we Francji czy Knock w Irlandii. Podróżował też do krajów, w których chrześcijanie stanowią mniejszość.

W czasie podróży misyjnych Ojciec Święty pokazywał ludziom jak ważne jest zaakceptowanie drugiego człowieka. Jego dzieło nawracania ludzi podziwia wielu wielkich tego świata.

Papież podbił serca młodzieży. Wszyscy młodzi mieszkańcy naszego globu, przychodząc na spotkania z Nim, wsłuchiwali się w Jego słowa i starali się wypełniać to, czego On ich nauczał.

Jan Paweł II będzie dla nas wzorem do naśladowania.

Biografia Jana Pawła II

Przejdź do treści