Biblioteka szkolna – zwrot wypożyczonych książek

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zastosowania kwarantanny dla książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej (podręczników, beletrystyki, lektur) prosimy o skompletowanie wszystkich posiadanych książek (każdy egzemplarz z pieczątką biblioteki) i przywiezienie ich do szkoły.
Zwroty przyjmowane będą według następującego harmonogramu:

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zastosowania kwarantanny dla książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej (podręczników, beletrystyki, lektur) prosimy o skompletowanie wszystkich posiadanych książek (każdy egzemplarz z pieczątką biblioteki) i przywiezienie ich do szkoły.

Zwroty przyjmowane będą według następującego harmonogramu:

– 12.06.2020 r. – piątek w godz. 7.00 – 18.00,

– 15.06.2020 r. – poniedziałek w godz. 7.00 – 18.00,

– 16.06.2020 r. – wtorek w godz. 14.00 – 18.00,

– 17.06.2020 r. – środa w godz. 14.00 – 18.00,

– 18.06.2020 r. – czwartek w godz. 14.00 – 18.00,

– 19.06.2020 r. – piątek w godz. 7.00 – 18.00,

Książki uczniów klas 0 – 5 przyjmowane będą przy wejściu bocznym (po prawej stronie) od ulicy Wierzbickiej, natomiast uczniów klas 6 – 8  przy wejściu głównym od ulicy Wjazdowej.

Podczas zwrotu książek uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa, jakie są rekomendowane przez szkołę (maseczki, rękawiczki). Książki prosimy pozostawiać we wskazanym przez pracownika szkoły miejscu, luzem, bez żadnych opakowań z kartką zawierającą datę zwrotu. Z osobami, z którymi zajdzie konieczność wyjaśnienia stanu książek lub braków, nauczyciele-bibliotekarze będą się kontaktować przez wychowawców, jak miało to miejsce dotychczas.

Prosimy, aby zwrotów książek dokonywały osoby pełnoletnie, gdyż równocześnie rozliczane będą zwroty z obiadów za semestr zimowy 2019/2020.

Rozliczenie drugiego semestru nastąpi w terminie późniejszym – za wyjątkiem klas 8.

Przejdź do treści