25-lecie istnienia PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

4 marca 2019 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe poświęcone 25. rocznicy powstania szkoły. Rozpoczęła je msza święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza odprawiona przez ks. Czesława Wawrzyńczaka, koncelebrowana przez bp. radomskiego Henryka Tomasika i szczególnego gościa – ojca Sebastiana Mateckiego – paulina z Jasnej Góry.

 

4 marca 2019 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe poświęcone 25. rocznicy  powstania szkoły. Rozpoczęła je msza święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza odprawiona przez ks. Czesława Wawrzyńczaka, koncelebrowana przez  bp. radomskiego Henryka Tomasika i szczególnego gościa – ojca Sebastiana Mateckiego – paulina z Jasnej Góry. Po osiemnastu latach współpracy przy organizowaniu corocznych ogólnopolskich pielgrzymek Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  do Częstochowy zagościł w Radomiu – w  „naszym”  kościele i naszej szkole. Wzruszające słowa duchownych, wspólna modlitwa, piękna oprawa muzyczna zapewniona przez chór złożony z nauczycieli, uczniów i rodziców PSP nr 14 stanowiły fundament oficjalnej części  uroczystości przeniesionej do budynku szkoły. Tutaj spotkali się zaproszeni goście, pracownicy szkoły i uczniowie, by wspólnie przeżyć niepowtarzalne chwile wspomnień.

Wszystkich obecnych powitał Dyrektor Jan Rychlicki. Dziękując za przybycie, podkreślając wagę wydarzenia, stwierdził, że szkoła jest społecznością tworzoną przez uczniów, grono pedagogiczne, rodziców i pracowników, a dziecko to największy skarb, dlatego należy odkrywać jego talenty, motywować je do pracy i przygotowywać do wyzwań  współczesnego świata. Według Dyrektora  „integracyjna to marka”, dlatego wszyscy starają się tutaj jak najlepiej pracować, dzielić wiedzą i pomagać w wychowaniu kolejnych pokoleń. Dziękował tym, którzy – na przestrzeni lat – przyczynili się do nadania szkole aktualnego kształtu. Wspomniał zmarłych pracowników – ś.p.: Stanisława  Szymańskiego, Renatę Zajączkowską, Michała Orłowskiego, Jana Przeklasę i podkreślił ich wkład w budowanie wizerunku szkoły. Wyraził nadzieję na  kontynuowanie idei integracji, która przyświecała założeniu placówki. Tę piękną myśl podchwycili przedstawiciele władz miasta, oświaty i Rady Rodziców.

Honorowym gościem uroczystości była Halina Marciniak – założyciel i emerytowany Dyrektor ZSI im. Jana Pawła  II w Radomiu. Przemawiając, podkreśliła, że wieloletnia walka o rozbudowę placówki nie dotyczyła tylko „murów”. Trud miał też charakter duchowy i to właśnie wewnętrzne zaangażowanie wielu osób nadało szkole ostateczny kształt. Chciałaby, aby  dzieci niepełnosprawne miały w niej swoje miejsce, a zdrowe im pomagały. Ucieszył Ją przyjazd ojca Sebastiana Mateckiego, który – występując i kierując w stronę obecnych słowa uznania za dotychczasową pracę – złożył na ręce dyrektora wyjątkowy prezent – ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z wygrawerowanymi na odwrocie życzeniami jubileuszowymi.

Miłe  słowa pod adresem szkoły kierowali inni przemawiający . Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny MEN – wzruszył zebranych, mówiąc : „Dla mnie ta szkoła jest promieniującym miejscem, gdzie wszyscy powinniśmy się uczyć dobra i służenia drugiemu człowiekowi”. Odczytał list od Minister Edukacji Narodowej  adresowany do dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców. Anna Zalewska podkreśliła, że szkoła cieszy się uznaniem w radomskim środowisku oświatowym. Przekazała gratulacje z okazji jubileuszu. Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Trelka  – Starosta Radomski, Marek Tyka – Przewodniczący Rady Rodziców, Jan Maniak – wieloletni, zaangażowany niegdyś w życie szkoły rodzic  –  wyrazili przekonanie, że PSP nr 14 to wyjątkowe miejsce nadające  sens wysiłkom młodzieży w dążeniu do  osiągania zamierzonych celów.

List od Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Aurelii Michałowskiej –  skierowany do dyrektora i szkolnej społeczności – odczytał  Wojciech Nalberski p.o. Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Kurator  przekazała słowa podziwu i uznania za pielęgnowanie w codziennych zmaganiach myśli Świętego Rodaka Jana Pawła II. Podkreśliła, że szkoła zapisuje „piękną kartę w historii oświaty”. Wiceprezydent Radomia – Katarzyna Kalinowska – gratulowała przyjaznej dzieciom atmosfery panującej w szkole. Wręczyła Dyrektorowi Rychlickiemu   pismo od Prezydenta Miasta – Radosława Witkowskiego – z  wyrazami uznania za dotychczasową pracę i życzeniami dalszych sukcesów.

Wymienieni wcześniej goście  przekazali na rzecz szkoły  upominki, min. książki, piłki, gry edukacyjne, które służyć będą uczniom przez kolejne lata nauki.

Największe brawa otrzymał ksiądz Czesław Wawrzyńczak, który oznajmił, że w przeciwieństwie do swoich przedmówców  nie miał i nie ma w tej szkole  własnych dzieci, ale – ku zazdrości parafian – czuje z nią olbrzymią więź. Współpraca zatacza szerokie kręgi, wciąż się rozwija poprzez czynny udział  szkolnej społeczności w mszach świętych,  wspólnych wigiliach, spotkaniach wielkanocnych.

Po części oficjalnej zebrani na uroczystości obejrzeli prezentację multimedialną „Więcej niż szkoła” będącą zapisem niezwykłej historii naszej placówki. Następnie rozpoczął się  jubileuszowy koncert  odzwierciedlający misję szkoły polegającą na czerpaniu wzorców z tego, co nas kształtuje, co nadaje życiu prawdziwy sens, co sprawia, że stajemy się wrażliwi, empatyczni, realizujemy pasje i marzenia  niemal  niemożliwe do spełnienia. A jednak…

Przepiękne wykonanie  przez Zosię Dobrowolską i zespół wokalny  utworu  „To cała prawda” odczytaliśmy jako  hołd złożony naszemu Patronowi i Przewodnikowi – Janowi Pawłowi II. O tym,  że „do tanga trzeba dwojga” przekonywała nas Iwona Zawierucha wraz z zespołem tanecznym złożonym z uczniów i nauczycieli. „Piosenkę drewnianych lalek” odzwierciedlającą pasję i nauczycieli, i uczniów przy współudziale szkolnej grupy teatralnej wykonała Liliana Suwała. Marysia Jałowska i jej tata Marcin, śpiewając piosenkę  „Jest i zawsze będzie”, uświadomili nam, że fundament, na którym opiera  się szkoła, stanowi rodzina. Niemałą rolę w życiu odgrywa też  bezinteresowna pomoc, dlatego Róża Świnarska, Aleksander Kozera i towarzyszący im zespół wokalny wykonali „ Dobrą piosenkę”.  Lena Bukowska wystąpiła na scenie z tanecznym oddziałem przedszkolnym. Zaśpiewała piosenkę „Marzenia się spełniają”,  starając się udowodnić, że zawsze warto śnić i nigdy nie wolno się poddawać . Podniosłą atmosferę rozładowali zespół taneczny i   Kuba Eichel – wykonawca zabawnej piosenki „Baby, ach te baby”. Oprócz śmiechu  potrzebujemy też czynnego wypoczynku, który zapewnia nam sport. Uczennice 3. klas gimnazjum wraz z Wioletą Wełpą wystąpiły na scenie, prezentując energetyczny utwór „Futbol”. Wiemy, jak trudno młodym ludziom dokonywać wyborów, spełniać marzenia, kroczyć własnymi ścieżkami. Nasi  absolwenci udowadniają, że potrafią to czynić. Wzruszają, doprowadzają do łez… Jesteśmy z nich dumni. Martyna Gołosz, Kuba Gumiński i Bartek Czubak oraz towarzyszący im Maciek Dobrzański piosenką „Idź swoją drogą” wywołali wiele emocji… Aż trudno to opisać. Świadomi tego, że „ piękno na to jest, by zachwycało  do pracy”, nie spoczniemy na laurach i dalej będziemy wszechstronnie kształtować osobowość  uczniów PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.

Wzruszony pięknym programem artystycznym Dyrektor Rychlicki zakończył uroczystość.  Podziękował Donatowi Sobienieckiemu za zdjęcia, Wojciechowi Proninowi – za nagranie programu, przedstawicielom mediów oraz wszystkim, którzy  wystąpili i tym, którzy przyczynili się do przygotowania jubileuszu. Zaprosił na scenę Annę Gralec  – nauczyciela języka  polskiego  – odpowiedzialną za całokształt  scenicznych zmagań. Wielkie brawa świadczyły o zachwycie publiczności – gości, rodziców, uczniów i nauczycieli.  Wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze kontynuowali rozmowy.

Autor: Małgorzata Mizera

a

List Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Aurelii Michałowskiej

a

 

a
 a
a
Zapraszamy do obejrzenia filmu z tego wydarzenia.
 a
 

a

 

a

https://radom.gosc.pl

http://www.cozadzien.pl

https://radioplus.com.pl

 

 W poniedziałek, 4 marca Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu  będzie obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji w szkole zaplanowano uroczystości jubileuszo
Przejdź do treści