Akcja Caritas – „Wiosenne porządki”

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Caritas Diecezji Radomskiej „Wiosenne porządki”. Zbieraliśmy chemię gospodarczą potrzebną do schroniska i noclegowni.

a

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Caritas Diecezji Radomskiej „Wiosenne porządki”. Zbieraliśmy chemię gospodarczą potrzebną do schroniska i noclegowni.

a

 

 

a

Uczniowie bardzo chętnie włączają się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy. Nie jest im obojętny los innych osób. Dzięki temu uczą się wrażliwości, rozwijają poczucie empatii, kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących.

Za pomoc i otwarte serca składamy wszystkim serdeczne podziękowania.

a

Autorki: Sylwia Pietrus, Magda Kuleta

Przejdź do treści