Akcja dla Niepodległej

STO WIERSZY

NA STULECIE Odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

Zróbmy coś dla Polski – napiszmy i zbierzmy

100 wierszy o naszej wolnej ojczyźnie…

Zapraszamy do udziału uczniów, rodziców, nauczycieli,

a także wszystkich pracowników szkoły.

a

a

STO WIERSZY

NA STULECIE Odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI

Zróbmy coś dla Polski – napiszmy i zbierzmy

100 wierszy o naszej wolnej ojczyźnie…

Zapraszamy do udziału uczniów, rodziców, nauczycieli,

a także wszystkich pracowników szkoły.

a

1. Cele akcji patriotycznej:
celem akcji jest rozbudzenie postaw patriotycznych wśród uczniów, rodziców, a także wszystkich pracowników oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej  im. Jana Pawła II  w Radomiu, a także nakłonienie ich do refleksji na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

2. Zasady wzięcia udziału w Akcji:

  • napisać wiersz o ukochanej, wolnej Polsce…
  • forma wiersza: dowolna,
  • wiersz musi posiadać tytuł,
  • prace mogą być dostarczone w formie wydruku komputerowego lub w formie pisemnej do sali nr 12 szkoły podstawowej, a także prosimy o wysłanie ich mailowo do Pani Agnieszki Krawczyk lub Pani Sylwii Kratke,

          Adres mailowy: Agnieszka.Krawczyk@zsi.radom.pl, Sylwia.Kratke@zsi.radom.pl

  • wiersze należy składać do 6 listopada 2018r. oraz czytelnie podpisać z tyłu, podając imię, nazwisko oraz klasę,

a

Wszystkie wiersze zostaną zebrane w jedną wielką księgę i będą udostępnione w bibliotece szkolnej dla przyszłych pokoleń !!!!

a

Zachęcamy do udziału w naszej szkolnej Akcji patriotycznej!!!

a

Organizatorzy: AGNIESZKA KRAWCZYK,  SYLWIA KRATKE  oraz uczniowie klasy 3a

Przejdź do treści