Dzień Statystyki Polskiej

2 marca klasy 7a i 7c uczciły Dzień Statystyki Polskiej wizytą w Głównym Urzędzie Statystycznym w Radomiu.

a

a

2 marca klasy 7a i 7c uczciły Dzień Statystyki Polskiej wizytą w Głównym Urzędzie Statystycznym w Radomiu.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z:

– historią i strukturą urzędu,

– źródłami danych,

– zasadami udostępniania danych.

Dowiedzieli się także, co to jest tajemnica statystyczna i spis powszechny. Następnie młodzież wzięła udział w krótkim, atrakcyjnym (Kahoot) teście sprawdzającym wiedzę ze spotkania. Kilkoro uczniów wygrało atrakcyjne nagrody.

Na koniec zwiedziliśmy Zakład Wydawnictw Statystycznych.

 

Opiekunowie: Katarzyna Kobylińska, Agnieszka Jaroszek, Edyta Pawlak-Grotek, Jolanta Nowak

a

a

Przejdź do treści