Dzień Statystyki

Dnia 20 października 2020 roku Urząd Statystyczny w Warszawie obchodził Światowy Dzień Statystyki 2020. W ramach tego wydarzenia w dniu 22.10.2020r., klasa 7c wzięła udział w okolicznościowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych online przez pracownika Urzędu Statystycznego.

 

Dnia 20 października 2020 roku Urząd Statystyczny w Warszawie obchodził Światowy Dzień Statystyki 2020. W ramach tego wydarzenia w dniu 22.10.2020r., klasa 7c wzięła udział  w okolicznościowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych online przez pracownika Urzędu Statystycznego. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z: 

  1. Głównymi celami badań statystycznych prowadzonych przez Polską Statystykę Publiczną oraz statystykę europejską (współpraca z Eurostatem m.in. w celu ujednolicania metod badawczych służących porównywalności wyników badań poszczególnych państw członkowskich), 
  2. Rolą statystyki publicznej i spisów powszechnych, 
  3. Terminarzem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, 
  4. Metodami przeprowadzania spisów (samospis internetowy, wywiad telefoniczny, wywiad bezpośredni z udziałem rachmistrza spisowego).  

Na zakończenie prowadzący przeprowadził quiz. Klasa bardzo dobrze się spisała, co jest dowodem na to, że statystyka wbrew opiniom, może być ciekawa. 

Autor: Katarzyna Kobylińska 

Przejdź do treści