Europejskie szkoły uczą się od nas

Nowy rok szkolny to nowe pomysły i nowe wyzwania. To również czas na podsumowania i wnioski. W PSP Nr14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu zakończyły się właśnie działania związane z realizacją dwóch projektów wymiany młodzieży Erasmus +.

Nowy rok szkolny to nowe pomysły i nowe wyzwania. To również czas na podsumowania i wnioski. W PSP Nr14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu zakończyły się właśnie działania związane z realizacją dwóch projektów wymiany młodzieży Erasmus +.

Celem pracy w projekcie Stay in school your job will be cool było zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu nauki przez uczniów z niekorzystnych środowisk, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem realizacji projektu Hands in Hands było poznanie uniwersalnego języka: języka ciała poprzez teatr, gry i zabawy naszych dziadków, taniec.

To były niesamowite dwa lata pracy, które w znaczny sposób wpłynęły na postrzeganie Europy. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, nawiązali nowe znajomości i kontakty międzynarodowe. Nastąpiła poprawa komunikacji w języku angielskim, przełamanie nieśmiałości i bariery językowej.

Ponadto przez ostatnie miesiące dużą grupa nauczycieli kształciła się i rozwijała swoje umiejętności podczas różnych kursów w krajach europejskich (m.in. na Cyprze, Malcie, Irlandii) w ramach realizacji projektu POWER SE. Wszystkie te działania obecnie owocują kolejnymi pomysłami na ciekawe zajęcia (lekcyjne i pozalekcyjne) wzbogacone nowo poznanymi metodami pracy.

W związku z tym, że widoczne jest duże zainteresowanie realizacją projektów międzynarodowych Erasmus +, 29.10.2018 r., w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II została zorganizowana konferencja pt. „Erasmus + i POWER w twoje szkole”. Spotkanie przeznaczone było dla przedstawicieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Radomia i okolic, którzy chcieliby realizować lub obecnie realizują projekty europejskie w swojej placówce. Na konferencję przybyło wiele osób, które dzieliły się swoimi pomysłami, problemami i sukcesami związanymi działaniami europejskimi. Uczestnicy konferencji, którzy dopiero planują pracę w projektach, zdobyli cenne wskazówki i rady dotyczące poszukiwania partnerów do projektu oraz pisania wniosków (akcja KA1 i KA2).

Zawiązała się nieformalna grupa miłośników projektów Erasmus +, która planuje kolejne spotkanie w celu wymiany doświadczeń – tym razem już w innej placówce na terenie Radomia.

Autor: D. Banaś

Przejdź do treści