Ferie

Informujemy, że w okresie ferii zimowych szkoła ma zamiar zorganizować półzimowisko.
Planujemy zajęcia w grupach wiekowych według poniższego zestawienia. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu do dnia 22.01.2016r. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę – wychowawcami będą nauczyciele naszej szkoły, atrakcje oraz jednodaniowe obiady. Szczegóły bezpośrednio w sekretariacie lub u wychowawców. Wraz ze zgłoszeniem dziecka należy złożyć kartę, którą można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły, i uiścić opłatę za wyżywienie. Pozostałe koszty bezpośrednio u wychowawców pierwszego dnia wypoczynku.
Pozostałe informacje zostały zawarte w załączniku.

Informujemy, że w okresie ferii zimowych szkoła ma zamiar zorganizować półzimowisko.

Planujemy zajęcia w grupach wiekowych według poniższego zestawienia. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu do dnia 22.01.2016r. Uczestnicy mają zapewnioną opiekę – wychowawcami będą nauczyciele naszej szkoły, atrakcje oraz jednodaniowe obiady. Szczegóły bezpośrednio w sekretariacie lub u wychowawców. Wraz ze zgłoszeniem dziecka należy złożyć kartę, którą można pobrać w sekretariacie lub ze strony szkoły, i uiścić opłatę za wyżywienie. Pozostałe koszty bezpośrednio u wychowawców pierwszego dnia wypoczynku.

Informacje na temat pogramu ferii

karta

Przejdź do treści