Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – VI edycja – wyróżnienie dla Jasia

21 listopada 2019 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, uczeń klasy 2d Jaś Makowski, reprezentował naszą szkołę w VI edycji Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

21 listopada 2019 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, uczeń klasy 2d Jaś Makowski, reprezentował naszą szkołę w VI edycji Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Festiwal organizowany był przez Prezydenta Miasta Radomia, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Było to wydarzenie szczególne, skierowane na promocję talentów i umiejętności osób z niepełnosprawnością.

Festiwal adresowany był do wszystkich grup wiekowych i obejmował różne kategorie twórczości artystycznej, w tym między innymi taniec, śpiew, teatr, małe formy artystyczne. Celem było zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, a także pokazanie, że oni również mają duże umiejętności i są w stanie pokazać je na scenie. Dla nich to wielka szansa na sprawdzenie się przed licznie zgromadzoną publicznością.

Na scenie wystąpiło 150 osób z 18 placówek działających na terenie Radomia. Liczna widownia gorąco oklaskiwała występy, a jury przyznało nagrody, m.in. wyróżnienie dla Jasia.

Nagrody główne dla laureatów festiwalu ufundował Prezydent Miasta Radomia oraz lokalni przedsiębiorcy.

a

Przejdź do treści