Informacja dla rodziców dzieci, które w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego mają zalecone zabiegi rehabilitacyjne

Szanowni Rodzice,

Warunkiem koniecznym na rozpoczęcie w szkole zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci, które w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego mają takie zalecenie, jest dostarczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ortopedy skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne na rok szkolny 2020/21.

Szanowni Rodzice,

 

Warunkiem koniecznym na rozpoczęcie w szkole zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci, które w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego mają takie zalecenie, jest dostarczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne na rok szkolny 2020/21.  Skierowanie musi zawierać rozpoznanie i choroby współistniejące, a jeśli takie nie występująkonieczny jest wpis: „brak chorób współistniejących”.
Przykładowo: jeżeli wiodącą choroba dziecka jest, np. autyzm ale ma też np. boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza) i z tego powodu wymaga rehabilitacji, w skierowniu rozpoznaniem będzie skolioza a chorobą współistniejącą – autyzm.Prosimy o dopilnowanie, by na skierowaniach znalazły się wyżej wymienione wpisy  i o szybkie dostarczenie ich  do rehabilitanta – pani Anny Chrustowicz lub do wychowawcy klasy, by jak najszybciej opracować plan rehabilitacji i uruchomić zabiegi dla dzieci.

Przejdź do treści