Informacja dotycząca wniosków – Program Rodzina 500+

1.    Osoby pobierające świadczenia rodzinne w MOPS składają tylko wniosek wraz z oświadczeniem strony( linijkowe)

2.    Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko pobierają tylko wniosek

3.    Osoby składające wniosek na pierwsze i kolejne a nie pobierajace świadczeń rodzinnych pobierają wniosek wraz z załącznikami tj:

·         Oświadczenie strony (linijkowe) 1 szt ,

·         oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,

·         oświadczenie o dochodach uzyskanych po 31 grudnia 2014r. – wypełnia każda pełnoletnia osoba w rodzinie np: matka, ojciec, pełnoletnie rodzeństwo,

·         oświadczenie o wysokości dochodów z tyt. działalności gospodarczej na zasadach zryczałtowanego podatku lub karta podatkowa – dot. tylko osób prowadzących w/w działalność gospodarczą

·         oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych – tylko osoby posiadające gospodarstwo rolne

 

PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

Podręcznik instruktażowy

 

Przejdź do treści