Informacja w sprawie obiadów w styczniu 2019r.

Informujemy, że obiady w styczniu 2019r. będą wydawane od 04.01.2019r. a nie od 02.01.2019r., jak wcześniej planowano.

Informujemy, że obiady w styczniu 2019r. będą wydawane od 04.01.2019r.  a nie od 02.01.2019r., jak wcześniej planowano.

Termin płatności na obiady za styczeń i luty 2019r. nie ulega zmianie. Kasa będzie czynna w dniach od 02.01.2019r. do 08.01.2019r. (5 dni roboczych) w godz. 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30. W powyższym okresie można dokonywać płatności również przelewem.

W związku z powyższym prosimy rodziców o dokonanie zapisów dzieci na obiady jeszcze w grudniu 2018r. Zapisu należy dokonać poprzez wypełnienie pisemnej deklaracji, którą można pobrać u wychowawcy lub ze strony internetowej szkoły (zsi.radom.pl).

Deklaracje należy oddać wychowawcom najpóźniej do dnia 19.12.2018r. włącznie. Wychowawcy, po skompletowaniu deklaracji, przekażą je intendentowi.

Uwaga!

Prosimy nie wysyłać w grudniu 2018r przelewów za styczeń 2019r. Ewentualne przelewy będą odsyłane.

Deklaracja – zapis na obiady

Przejdź do treści