Integracja klas IV

15 listopada odbyło się spotkanie integracyjne klas czwartych. Uczniowie w grupach pracowali nad ustalaniem zasad zachowania w szkole. W każdej drużynie znajdowali się uczniowie z różnych klas czwartych. Dzięki temu mogli oni się bliżej poznać i razem pracować.

15 listopada  odbyło się spotkanie integracyjne klas czwartych. Uczniowie w grupach  pracowali nad ustalaniem zasad zachowania w szkole. W każdej drużynie znajdowali się uczniowie z różnych klas czwartych. Dzięki temu mogli oni się bliżej poznać i razem pracować. Nad wszystkim czuwali wychowawcy i koordynatorzy klas IV. Dzieci rysowały i zapisywały swoje pomysły na dużych arkuszach papieru a na  koniec przedstawiały wyniki swojej pracy. Wśród haseł zapisanych przez uczniów znalazły się takie jak: „Nie bijemy kolegów, razem się bawimy, nie obrażamy innych, nie obmawiamy,  przerwa bez bijatyki, nie dokuczamy kolegom i koleżankom, wybaczamy innym, nie używamy wulgaryzmów”.  Nie zabrakło też wspólnych zabaw typu tunel, marsz żołnierzy, okrzyk radości itp. Pokazały one uczniom, że mogą współpracować z dziećmi z innych klas, wspólnie się bawić i rozwiązywać konflikty.

To na pewno nie było nasze ostatnie spotkanie.

Film: Anna Niziołek, tekst i fotografie Iwona Świstowska

a

a

a

Przejdź do treści