Kilka słów od p. Renaty Jesionek

Podczas realizacji projektu Aleksandra doskonale radziła sobie z realizacją każdego stawianego przed nią zadania. Widoczne było, że im dłużej pracowała, tym większą miała z tego przyjemność. Umiejętności te nabywała na zajęciach rozwijających zainteresowania chemiczne, w których systematycznie uczestniczyła.

Podczas realizacji projektu Aleksandra doskonale radziła sobie z realizacją każdego stawianego przed nią zadania. Widoczne było, że im dłużej pracowała, tym większą miała z tego przyjemność. Umiejętności te nabywała na zajęciach rozwijających zainteresowania chemiczne, w których systematycznie uczestniczyła. Bardzo dobre efekty, szczególnie w pracy do konkursów, przynosiło wspólne rozwiązywanie zadań, dzięki czemu Ola miała możliwość prawidłowej analizy ich treści i zaplanowania etapów ich rozwiązywania. Mnie, jako opiekunowi, dawało to szansę kontroli jej pracy na poszczególnym etapie. Na zajęciach dodatkowych poznawała także wiadomości i nabywała umiejętności spoza podstawy programowej. Rozwiązywała zadania z konkursów chemicznych i kolejnego etapu edukacyjnego. Właściwie korzystała ze wskazywanych źródeł informacji i dokonywała poprawnej analizy uzyskanych w ten sposób wiadomości. Poszerzyła swoją wiedzę chemiczną i doskonaliła umiejętności autoprezentacji. Nabyła pewności siebie i zyskała swobodę pracy z odczynnikami chemicznymi.

Doskonale współpracowała z opiekunem. Dzięki projektowi posiadła szeroką wiedzę z zakresu chemii, a projektowanie, a następnie samodzielne przeprowadzenie doświadczeń było elementem ciekawej pracy badawczej.

Dzięki możliwości ścisłej współpracy z Olą także mój warsztat pracy bardzo się wzbogacił, szczególnie o materiały, gdzie mogę znaleźć ciekawe i bezpieczne doświadczenia do wykorzystania w kolejnych latach swojej pracy.

Realizacja tego projektu edukacyjnego i możliwość współpracy z Olą sprawiała mi dużą radość i dała wiele satysfakcji. Utwierdziła także w przekonaniu, że to, co robię ma sens i że nauka tak trudnego przedmiotu może sprawiać uczniom przyjemność. Przekonałam się o tym dzięki Oli. Podczas przygotowania uczennicy do każdego etapu konkursu doskonaliłam swoje umiejętności pracy z uczniem zdolnym.

Autor: Renata Jesionek

 

Przejdź do treści