Konkurs Języka Angielskiego YLE Movers i YLE Flyers

Dnia 9 marca 2018r. w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu YLE Movers dla klas 4 i 5 oraz YLE Flyers dla klas 7.

a

Dnia 9 marca 2018r. w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu YLE Movers  dla klas 4 i 5 oraz

YLE Flyers dla klas 7.

Organizatorem konkursu jest Centrum Egzaminacyjne Cambridge English  City College w Radomiu.

CELE KONKURSU

 1. Umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną.
 2. Popularyzowanie prestiżowych egzaminów Cambridge , do których przystępują setki tysięcy młodzieży na całym świecie.
 3. Motywowanie uczniów od najmłodszych lat do doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych: czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 4. Pokazanie uczniom, jak dużo już potrafią, a tym samym zachęcenie ich do dalszej nauki języka angielskiego.
 5. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przed przyszłorocznym egzaminem ósmoklasisty, a tym samym wprowadzenie uczniów w atmosferę egzaminów.

Do etapu międzyszkolnego konkursu YLE Movers zakwalifikowała się:

 • Melania Romaniuk z klasy 4D

Natomiast do etapu międzyszkolnego konkursu YLE Flyers zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 • Maksymilian Czajkowski z klasy 7A
 • Jakub Jurczak z klasy 7C
 • Hubert Kaniewski z klasy 7C

Etap międzyszkolny odbył się 14 i 21 kwietnia 2018r. i  uczniowie naszej szkoły:

 • Melania Romaniuk z klasy 4D
 • Jakub Jurczak z klasy 7C

zdobyli wyróżnienia.

Gratulujemy!

Przygotowała: Alina Szewczyk

Przejdź do treści