Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

a

a

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

W ramach Programu stypendialnego, stypendysta otrzymuje wsparcie finansowe, które może być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

W latach 2013 – 2017 Zespół Szkół Integracyjnych objął wsparciem organizacyjnym i merytorycznym siedmioro stypendystów.

W roku szkolnym 2017/ 2018, szkoła wzbogaciła się o kolejnych dziesięciu szczególnie uzdolnionych uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum. Pracowali oni nad realizacją indywidualnych projektów edukacyjnych z matematyki, chemii i języka angielskiego.

a

a

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”

rok szkolny 2019/2020

a

NASZA SZKOŁA MA DZIEWIĘCIU STYPENDYSTÓW „ MAZOWIECKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH”

We wrześniu 2019 roku ruszył nabór do Projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020, skierowany do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Po raz kolejni nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do grona najzdolniejszych i tym razem, aż dziewięciu otrzymało stypendium.

Projekt ma na celu rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki. Skierowany jest on do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności
w zakresie przedmiotów w obszarze nauk matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości. Projekt zakłada rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Indywidualizacja będzie przejawiać się m.in. w opracowaniu Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) lub Projektów Edukacyjnych w ramach IPREU, które realizowane pod opieką dydaktyczną nauczyciela lub pedagoga szkolnego, będą wyznaczać kierunki rozwoju stypendystów i prowadzić do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych.

Nasi tegoroczni stypendyści to:

  1. Maksymilian Szachoń 7b – opiekun Agnieszka Kubala – projekt z języka angielskiego,
  2. Maja Bogdańska 7c – opiekun Katarzyna Korycińska – projekt z języka angielskiego,
  3. Maria Nalberska 7c – opiekun Agnieszka Jaroszek – projekt z matematyki pt. „Zastosowanie Twierdzenia Pitagorasa w życiu codziennym”,
  4. Wiktoria Grabowski 7c – opiekun Piotr Spólny – projekt z języka angielskiego,
  5. Iga Michalak 8a – opiekun Elżbieta Witerska – projekt z matematyki pt. „Matematyka w gimnastyce artystyczno sportowej”.
  6. Aleksandra Głogowska 8a – opiekun Renata Jesionek – projekt z chemii pt. „Magiczny pokaz a może reakcja chemiczna?”,
  7. Patrycja Zdyb 8b – opiekun Tomasz Pilichiewicz – projekt z języka angielskiego,
  8. Bartosz Karpowicz 8c – opiekun Agnieszka Kubala – projekt z języka angielskiego,
  9. Aleksander Kozera 8c – opiekun Renata Jesionek – projekt z chemii pt. „Wybuch i pożar w szkole, tak ale kontrolowany!”

Praca nad realizacją projektu, to nie obowiązek lecz przyjemność. Każdy uczeń pracuje
w obrębie przedmiotu, w którym chce rozwijać swoje zainteresowania, pasje i zdolności.

Gratulujemy otrzymania stypendium i życzymy owocnej pracy podczas realizacji planów projektowych.

Autor: Renata Jesionek

a

a

Nasze realizacje projektów:

a

STAWONOGI POD MIKROSKOPEM

Stawonogi, czyli najliczniejsza grupa organizmów na Ziemi, były tematami lekcji biologii w klasach szóstych przez ostatnie tygodnie. Na lekcji powtórzeniowej klasa 6a i 6b miały okazję przyjrzeć im się dokładniej i to dosłownie. Wiele wspaniałych okazów zasuszonych skorupiaków, owadów i pajęczaków trafiło na stoliki mikroskopów, by zaprezentować się uczniom w całej okazałości.

W zajęciach jako asystentka uczestniczyłam JA, czyli Aleksandra Głogowska, uczennica kl. 8a. Pod opieką p. Renaty Jesionek realizuję projekt edukacyjny w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” pt. MAGICZNY POKAZ A MOŻE REAKCJA CHEMICZNA? Udział w zajęciach mikroskopowania to jeden z punktów realizacji mojego Indywidualnego Programu Edukacyjnego Ucznia. Umiejętność pracy z mikroskopem będę mogła wykorzystać podczas oglądania struktury niektórych substancji chemicznych.

Komar, mucha, motyl, pszczoła, osa, turkuć podjadek, pasikonik wywoływały we wszystkich uczniach niesamowite emocje. To, co gołym okiem nie jest na co dzień widoczne, pod mikroskopem wyglądało bardzo okazale. Świetnie prezentowały się zarówno głowa, tułów, odwłok, jak i odnóża i czułki. Duże powiększenie pod mikroskopem powodowało, że niektórzy reagowali bardzo żywiołowo, a nawet ze strachem.

Lekcja z wykorzystaniem mikroskopów była wyjątkowo ciekawa, a uczniowie „rywalizowali” o dostęp do mikroskopu. Myślę, że wszyscy, podobnie jak ja, wynieśli z niej dużą dawkę praktycznej wiedzy.

Bardzo dziękuję pani Agnieszce Majdzie-Staniszewskiej za możliwość udziału w tych zajęciach.

Autor: Aleksandra Głogowska kl. 8a

Przejdź do treści