Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa w klasach 4 -8

W dniach 13 – 20 maja 2022 r.  w naszej szkole został zorganizowany TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, przedsięwzięcie zaplanowane przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

a

W dniach 13 – 20 maja 2022 r.  w naszej szkole został zorganizowany TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA, przedsięwzięcie zaplanowane przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. Celem imprezy była szeroko rozumiana profilaktyka bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego, w tym upowszechniania kart rowerowych wśród dzieci powyżej 10 roku życia oraz rozwijanie właściwych wzorców zachowania w sytuacjach zagrożenia. Podejmowane w szkole działania służyły pogłębieniu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz kładły nacisk na wykształcenie nawyków właściwego, bezpiecznego korzystania z jednośladów.

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w tematycznych prelekcjach prowadzonych przez wychowawców, nauczycieli, pielęgniarkę szkolną, instruktora nauki jazdy oraz funkcjonariuszy policji. Przybliżona została wiedza z zakresu:

– udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– właściwych postaw prospołecznych,

– przepisów prawa o ruchu drogowym,

– odpowiedzialności karnej nieletnich,

– odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

W ostatnim czasie bardzo popularnym środkiem transportu stały się hulajnogi elektryczne, można z nich korzystać przy pomocy aplikacji. Uczniowie klas 7 i 8 rozmawiali na ten temat z instruktorem nauki jazdy. Młodzi ludzie najczęściej pytali o: wymagane uprawnienia, przepisy, sposób parkowania, dozwoloną prędkość, mandaty, bezpieczny sposób poruszania się hulajnogą po drogach publicznych.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się spotkanie
z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Celem spotkania było uzmysłowienie wagi, jaką należy przywiązywać do bezpieczeństwa na drodze, w szkole i poza nią. Panie policjantki w ciekawy sposób przybliżyły zasady ruchu drogowego, celowość noszenia emblematów odblaskowych, przypomniały, znajomość których znaków jest obowiązkowa podczas drogi do szkoły, uświadomiły, jak ważna jest odpowiedzialna postawa młodego człowieka w razie zagrożenia czy też niebezpieczeństwa. Uczniowie zostali uświadomieni, czym jest przemoc rówieśnicza, jakie niebezpieczeństwa płyną z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu, jak również, że umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną. Nasi uczniowie mieli też okazję, aby z bliska obejrzeć radiowóz i jego wyposażenie.
Spotkanie z przedstawicielami policji, ich doświadczenie i profesjonalne podejście do tematu miało ogromne znaczenie w realizacji zagadnień związanych z akcją Tydzień Bezpieczeństwa oraz dostarczyło uczniom niesamowitych wrażeń, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do zaproszonych Gości.

Przesłanie Tygodnia Bezpieczeństwa to przede wszystkim szeroko rozumiana odpowiedzialność uczestników ruchu drogowego oraz zdrowy rozsądek w każdym działaniu. Dbajmy o siebie nawzajem!

Poniżej linki wykorzystane podczas zajęć z uczniami naszej szkoły:

https://www.gov.pl/web/gddkia/materialy-dla-mlodziezy

http://www.gov.pl/web/gddkia/materialy-dla-dzieci

a

Prezentacja dla rodziców.

ROLA RODZICOW W WYCHOWANIU KOMUNIKACYJNYM DZIECI

a

Organizatorzy akcji w szkole:

Agnieszka Gazda

Edyta Pawlak-Grotek

Ireneusz Marzec

a

a

a

Przejdź do treści