Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych KONKURS CZYTELNICZO-FOTOGRAFICZNY „Przyłapani na czytaniu”

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu pt. „Przyłapani na czytaniu”.

a

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu zaprasza fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów i wszystkich kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu pt. „Przyłapani na czytaniu”.

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZO-FOTOGRAFICZNEGO  „Przyłapani na czytaniu”

 Cele konkursu:

 • propagowanie mody na czytanie
 • wizualizowanie pasji czytania, miłości do książek
 • rozwijanie zainteresowań i promowanie fotografii wśród uczniów
 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu

Tematyką zdjęć jest osoba (kolega, koleżanka, członek rodziny) przyłapana na czytaniu książki, np. w autobusie, na ławce, w szkole, po prostu gdziekolwiek.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na zdjęciu oraz innych dóbr prawnie chronionych. Uczestnik posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy w konkursie oraz publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie w holu głównym szkoły. Uczestnik konkursu, wysyłając maila zgłoszeniowego, tym samym oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić dwie fotografie.
 4. Zdjęcia prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres:
  beata.wrzesien@zsi.radom.pl lub agnieszka.krawczyk@zsi.radom.pl lub sylwia.kratke@zsi.radom.pl z załączoną metryczką: imię i nazwisko autora pracy, e-mail.
 5. Termin nadsyłania prac: do 26 października 2021 r.
 6. Zdjęcia oceni specjalnie powołane jury.
 7. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
 8. Wszystkie zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie biblioteki szkolnej, holu głównym klas 1-3 i na stronie internetowej szkoły.
 9. FINAŁ i ogłoszenie wyników: 29 października 2021 r. godz. 10 w małej bibliotece. Powodzenia!

a

Organizatorzy: Beata Wrzesień, Agnieszka Krawczyk, Sylwia Kratke

a

a

 

 

Przejdź do treści