Mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

NADRABIAMY czas, WYJEŻDŻAMY do innych szkół, POZNAJEMY nowe metody pracy….

 

NADRABIAMY czas, WYJEŻDŻAMY do innych szkół, POZNAJEMY nowe metody pracy….

 

Po bardzo trudnym roku, w dużej części spędzonym w sieci, powoli wracamy do pracy stacjonarnej. Ostrożnie i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego otwierane są szkoły w całej Europie. Dlatego nie czekamy dłużej – wyjeżdżamy i realizujemy projekty Power. Nauczyciele PSP nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu wymieniają swoje doświadczenia z nauczycielami z Chorwacji, Malty i Hiszpanii. W czerwcu aż siedmioro nauczycieli intensywnie doskonaliło swój warsztat pracy, korzystając z możliwości uczenia się poza granicami Polski.

Troje nauczycieli wzięło udział w kursie „We are all Special”: Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom w Barcelonie. Dzięki niemu poznali skuteczne techniki relaksacyjne i ćwiczenia ruchowe, które mogą być wykorzystywane z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz całą klasą. Zostali również przeszkoleni w zakresie stosowania pozytywnych i praktycznych strategii w celu poprawy skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów.

Dwoje nauczycieli przez 5 dni obserwowało zajęcia lekcyjne, wymieniało się doświadczeniami z pedagogami i terapeutami prowadzącymi nauczanie włączające w szkole w Rovinji (Chorwacja) – job shadowing. Dzięki takiej formie szkolenia mieli możliwość poznać założenia chorwackiego systemu edukacyjnego oraz metody pracy z uczniem SN w ramach edukacji formalnej i nieformalnej.

Dwoje nauczycieli postanowiło rozwijać swoje umiejętności związane z językiem obcym, korzystając z kursów organizowanych przez Alpha School of English w St Paul’s Bay (Malta). Nauczyciel języka angielskiego doskonalił się na szkoleniu „Creative methodology”, który dotyczył metodologii nauczania języka angielskiego. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego rozwijał umiejętności słuchania, pisania i komunikowania się w języku angielskim na kursie „Erasmus + enhanced english skills A1-C1”.

Po bardzo pracowitym czerwcu kolejne grupy nauczycieli zamierzają realizować mobilności w ramach programu Power. Planują naukę w Chorwacji, Islandii oraz na Malcie.

 

 

Link do podstrony

Przejdź do treści