„Nie pal przy mnie, proszę”

Zgodnie z hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć” w klasie 2c zostały przeprowadzone zajęcia z programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”.

a

Palenie tytoniu ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, obecnie znanych jest ok. 5000 składników zawartych w dymie papierosowym. Udowodniono, że osoby palące znacznie częściej umierają. Osoby palące papierosy każdego dnia skracają swoje życie o ok. 5,5 minuty. Zgodnie z hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć” w klasie 2c zostały przeprowadzone zajęcia z programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”.

Głównymi celami programu są promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat zdrowego stylu życia. Wiewiórka Wika zapoznawała ich z ważnym tematem wiodącym – skutkami czynnego i biernego palenia papierosów. Dzieci uczyły się właściwej postawy radzenia sobie w sytuacji, gdy ktoś przy nich pali. Wykonywały prace plastyczne, rozwiązywały krzyżówki, układały historyjki obrazkowe i puzzle. Podsumowaniem było wykonanie emblematów z hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”.

a

Autorki: Elżbieta Marcinkiewicz, Anna Kostecka

a

a

a

Przejdź do treści