Ogarnij inżynierię

a

 

Rok 2021/2022

a

Zachęcamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu „Ogarnij Inżynierię” – moduł „Tajemnice Zielonych dachów” oraz uroczystego podsumowania, na którym wszystkim uczniom klas czwartych wręczono certyfikaty.

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Monika Czubak, Iwona Świstowska, Anna Malatyńska, Agnieszka Jaroszek, Renata Trześniewska, Ewa Warmiak, Elżbieta Witerska, Rafał Siciarz, Izabela Kaniewska, Iwona Wardecka, Jarosław Dąbrowski, Agnieszka Gazda, Urszula Pucek, Justyna Przydatek.

a

a

Autorzy zdjęć: Jarosław Dąbrowski, Izabela Kaniewska, Anna Malatyńska, Iwona Wardecka

Nagranie i montaż filmu z podsumowania realizacji projektu: Jarosław Dąbrowski

Prowadzenie podsumowania realizacji projektu: Monika Czubak

Koordynator projektu: Izabela Kaniewska

a

a

Rok 2020/2021

a

Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas czwartych realizowali w roku 2020/2021 projekt „Ogarnij Inżynierię” – moduł „Tajemnice zielonych dachów”.

Z uwagi na trwającą pandemię zajęcia odbywały się zarówno stacjonarnie jak i zdalnie.

Podczas lekcji dzieci sprawdzały, czy instalowanie zielonych dachów przyczynia się do oszczędzania energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami projekt realizowany był na przedmiotach: przyroda, informatyka, technika i matematyka.

Nauczyciele prowadzący zajęcia: Monika Czubak, Jarosław Dąbrowski, Agnieszka Jaroszek, Izabela Kaniewska, Anna Kostecka, Anna Malatyńska, Anna Niziołek, Rafał Siciarz, Iwona Świstowska, Renata Trześniewska, Elżbieta Witerska, Marlena Zegarek.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z realizacji projektu.

 

 

Koordynator projektu: Izabela Kaniewska

Autorzy zdjęć: Jarosław Dąbrowski, Izabela Kaniewska, Anna Kostecka, Anna Niziołek, Iwona Świstowska.

a

a

a

Rok 2019/2020

 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klas czwartych realizowali projekt „Ogarnij Inżynierię” – moduł „Tajemnice zielonych dachów”.  Na kilkunastu jednostkach lekcyjnych poszerzali swoją wiedzę z zakresu przyrody, informatyki, techniki i matematyki.

Nauczyciele, którzy realizowali projekt na zajęciach: Monika Czubak, Izabela Kaniewska, Katarzyna Kobylińska, Barbara Misztal, Anna Niziołek, Iwona Świstowska, Ewa Warmiak, Marlena Zegarek, Rafał Siciarz. Wsparcia i pomocy udzielały Panie: Beata Kowalska, Alina Szewczyk, Iwona Szymańska.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu oraz zdjęć z podsumowania, które miało miejsce 10 stycznia 2020.

a

Koordynator projektu: Izabela Kaniewska

Autor filmu: Jarosław Dąbrowski

Autorzy zdjęć: Iwona Świstowska, Anna Niziołek, Marlena Zegarek, Izabela Kaniewska

 

a

 

a

Rok 2018/2019

a

Fundacja Katalyst Engineering, po raz kolejny zaprosiła naszą szkołę do współpracy przy programie „Ogarnij Inżynierię”, moduł „Tajemnice zielonych dachów”.

W I semestrze 2018/2019r. wszyscy uczniowie klas IV przystąpili do realizacji projektu „Tajemnice zielonych dachów”. Koordynatorem szkolnym projektu była Pani Izabela Kaniewska.

Projekt „Ogarnij Inżynierię” moduł „Tajemnice zielonych dachów” realizowała w naszej szkole grupa nauczycieli, Panie: Monika Czubak, Renata Jesionek, Izabela Kaniewska, Katarzyna Kobylińska, Anna Kostecka, Anna Malatyńska, Barbara Misztal, Dorota Rozwadowska, Elżbieta Witerska oraz Pan Rafał Siciarz.

Uczniowie poszerzali wiedzę przyrodniczą na temat pogody, jej składników i przyrządów pomiarowych. Samodzielnie konstruowali wiatrowskazy, wiatromierze, higrometry i termometry. Budując makiety domów sprawdzali, czy instalowanie zielonych dachów przyczynia się do oszczędzania energii elektrycznej. Obliczali różnicę temperatury powietrza i wilgotności w domach z dachami standardowymi i zielonymi. Sami projektowali wiatrowskazy, które zostały wydrukowane na drukarce 3D.

Zakończenie projektu odbyło się grudniu 2018r. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali dyplomy.

 

 

 

a

Rok 2017/2018

Fundacja Katalyst Engineering działająca w Warszawie po raz drugi zaprosiła naszą szkołę do współpracy przy programie „Ogarnij Inżynierię”.

W roku szkolnym 2017/ 2018 uczniowie klas 4 i 5 realizowali dwa moduły: „Tajemnice zielonych dachów” oraz „Energia i wiatr”. Są to innowacyjne programy edukacyjne, które łączą inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki.

Fundacja  Katalyst Engineering zapewniła materiały dydaktyczne, sprzęt dla uczniów i nauczycieli, m.in.: drukarkę 3D, stacje pogodowe, zestawy doświadczalne i konstrukcyjne, „Notatniki Inżyniera” i wiele innych.

W ramach realizacji modułu odbyły się również bezpłatne, kompleksowe szkolenia i warsztaty przeznaczone dla nauczycieli biorących udział w programie

a

„Tajemnice zielonych dachów” to moduł przeznaczony dla uczniów klas czwartych.

Na przyrodzie, matematyce, informatyce i technice uczniowie wszystkich klas 4 poznawali składniki pogody oraz tworzyli przyrządy do ich badania: termometr, higrometr włosowy, wiatrowskaz oraz wiatromierze czaszowe i arkuszowe. Po zapoznaniu się z technologią druku 3D, budową i działaniem drukarki 3D, projektowali i drukowali wiatrowskazy. Na zakończenie konstruowali makiety domów z różnymi dachami, w których badali temperaturę i wilgotność powietrza.

Szkolenie nauczycieli.

 

a

Tak pracowali uczniowie.

 

 

Nauczyciele realizujący projekt w klasach 4:

Monika Czubak

Agnieszka Jaroszek

Izabela Kaniewska

Joanna Kapusta

Anna Kostecka

Urszula Kucharska

Barbara Misztal

Anna Malatyńska

Anna Niziołek

Dorota Rozwadowska

Rafał Siciarz

Iwona Świstowska

Marzena Zegarek

a

Uczniowie klas V realizowali moduł „Energia i wiatr”.  Są to zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z rodzajami i źródłami energii, ze szczególnym naciskiem na energię wiatrową i turbiny wiatrowe.

Moduł składa się z kilkunastu jednostek lekcyjnych, które były realizowane na poszczególnych przedmiotach. Uczniowie mieli okazję poznać technologię druku 3D – najpierw projektując, a następnie drukując modele turbin wiatrowych. Do projektowania wykorzystaliśmy darmowy program 123D Design.

Tak pracowali uczniowie.

 

a

Nauczyciele realizujący projekt w klasach 5:

Monika Czubak

Agnieszka Jaroszek

Izabela Kaniewska

Anna Kostecka

Anna Niziołek

Dorota Rozwadowska

Rafał Siciarz

Iwona Świstowska

Elżbieta Witerska

a

Podsumowanie projektu

 

Więcej informacji o programie na http://katalystengineering.org/pl

a

a

Rok 2016/2017

W marcu nasza szkoła przystąpiła do programu „Ogarnij Inżynierię” realizowanego przez Fundację Katalyst Engineering. Jest to bezpłatny, innowacyjny program edukacyjny, który łączy inżynierię, technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. W ramach tego projektu w tegorocznych wszystkich piątych klasach na lekcjach matematyki, przyrody, techniki i informatyki zostanie zrealizowany moduł „Energia i wiatr”.

W oparciu o materiały dydaktyczne i sprzęt zapewniony przez Fundację uczniowie będą wzbogacali swoją wiedzę na temat różnych rodzajów energii, sposobów jej pozyskiwania oraz skonstruują swoje modele turbin wiatrowych. W ramach modułu dzieci będą  rozwiązywać problemy metodą naukową – określą problemy, poszukają rozwiązań, zaplanują działania, zrealizują swój projekt, by następnie go przetestować i udoskonalić.
 a
Program został skonstruowany w taki sposób, by był łatwy do wdrożenia i zrealizowania podczas zajęć szkolnych. Fundacja zapewnia bezpłatne, kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, stałe wsparcie, a także wszelkie materiały edukacyjne, niezbędne do wdrożenia modułu inżynieryjnego. Użycza również drukarkę 3D na czas trwania modułu oraz zapewnia szkołom techniczne i merytoryczne wsparcie podczas realizacji programu.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się zakwalifikować do bieżącej edycji programu.
Więcej informacji na http://katalystengineering.org/pl
Nauczyciele realizujący projekt w klasach 5:
Monika Czubak
Agnieszka Jaroszek
Izabela Kaniewska
Katarzyna Kobylińska
Anna Niziołek
Dorota Rozwadowska
Rafał Siciarz
Iwona Świstowska
Elżbieta Witerska
 a
Szkolenie nauczycieli.

 

 

Tak pracowali uczniowie.

a

 

Uroczyste zakończenie projektu w klasach 5.

 

 

Przejdź do treści