Opłata za obiady za grudzień 2019 r.

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach: 20-26.11.2019r. (5 dni roboczych !)

w godzinach: 08:00-10:00 i 12:00-15:30

Opłaty będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

w dniach:  20-26.11.2019r.  (5 dni roboczych !)

w godzinach:  08:00-10:00 i 12:00-15:30

 

Stawka za jeden 4,50 zł.

Kwota za grudzień 2019r.  – 63,00 zł (za 14 dni – bez 20.12.2019r.)

Prosimy o przygotowanie – w miarę możliwości – odliczonej kwoty lub drobnych pieniędzy.

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z października – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 24.11.2019r. – prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – szkola@zsi.radom.pl

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści