Opłata za obiady

OPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄCE WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2018 r. będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

(tymczasowo kasa została przeniesiona do sklepiku szkolnego)

w dniach: 03-06.09.2018r. (4 dni robocze !) w godzinach: 07:00-16:00

Obiady będą wydawane od dnia 10.09.2018r. !

OPŁATY ZA OBIADY ZA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2018 r. będą przyjmowane w KASIE PSP NR 14

(tymczasowo kasa została przeniesiona do sklepiku szkolnego)

 

w dniach:  03-06.09.2018r.  (4 dni robocze !)  w godzinach:  07:00-16:00

 

Obiady będą wydawane od dnia 10.09.2018r. !

 

Kwota za wrzesień 2018r.  – 60,00 zł (za 15 dni, bez 03-07.09.2018r.)

Kwota za październik 2018r. – 88,00 zł. (za 22 dni, bez 11.10.2018r.)

Razem za wrzesień i październik 2018r. – 148,00 zł.

 

Prosimy o przygotowanie – w miarę możliwości – odliczonej kwoty lub drobnych pieniędzy.

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/e, za który/e wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności po dniu 05.09.2018r. – prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem – (48) 363-22-15 lub na adres e-mail – maciej.czerwiak@zsi.radom.pl

Przejdź do treści