Opłaty za obiady za listopad

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 19-25.10.2017r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 12:00-15:30

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 19-25.10.2017r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00      12:00-15:30

 

Kwota za listopad 2017r.  (bez 02.11.2017r.) – 80,00 zł

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z września – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat (przelewy należy puszczać odpowiednio wcześniej) – opóźnienia w opłatach powodują nieporozumienia i pomyłki, utrudniają pracę intendentury i kasy.

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Przejdź do treści