Opłaty za obiady

Opłaty za obiady za kwiecień 2018 r.

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach: 19-23.03.2018r. (5 dni roboczych !!!)

w godzinach: 08:00-10:00 i 12:00-15:30

Opłaty za obiady za kwiecień 2018 r.

będą przyjmowane w KASIE ZSI

w dniach:  19-23.03.2018r.  (5 dni roboczych !!!)

w godzinach:  08:00-10:00 i 12:00-15:30

 

Kwota za kwiecień 2018r. (za 15 dni – bez 03, 18-20 i 30.04.2018r.) – 60,00 zł.

 

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z lutego 2018r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką.

 

Płatności można dokonywać również przelewem  na konto:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

 

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Przejdź do treści