Opłaty za obiady – grudzień 2021 r.

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.
Kwota za grudzień 2021 r.  wynosi 80,00 zł (za 16 dni, bez okresu od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.)

a

Stawka za jeden obiad wynosi 5,00 zł.

Kwota za grudzień 2021 r.  wynosi 80,00 zł (za 16 dni, bez okresu od 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.)

a

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

Z uwagi na stan pandemii prosimy o dokonywanie opłat za obiady przelewem!

W razie konieczności uwzględnienia w opłacie odpisów z września i października 2021 r. – kwotę przelewu należy uzgodnić z kasjerką (48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl).

 a

Przelewu należy dokonać najpóźniej do dnia 25.11.2021 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

a

W razie przelania płatności po dniu 25.11.2021 r. prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu (fax 48 363-22-15 lub obiady@psp14.radom.pl). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, można dokonać opłaty za obiady w KASIE PSP Nr 14 w dniach od 22.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w godzinach 08:00-10:00, 12:00-15:30.

a

Po dniu 17.12.2021 r. nie będą przyjmowane odpisy z obiadów z powodu konieczności wyliczenia tzw. stawki obiadowej na koniec roku kalendarzowego, rozliczenia magazynu oraz zwrotów nadpłaty.

a

Przypominamy, że zagadnienia dotyczące obiadów (terminy pracy kasy, zgłaszanie odpisów, jadłospis, harmonogram) zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.psp14.radom.pl (zakładki „Dla Rodziców” – „Kasa”, „Obiady”)

a

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

Wpłat można dokonywać również przelewem na konto Rady Rodziców przy PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 45 1240 3259 1111 0000 2989 8062

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia.

Przejdź do treści