Opłaty za obiady – maj 2023 r.

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.
Stawka za maj 2023 r. wynosi – 102,00 zł. (za 17 dni, po odliczeniu: 02.05.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 23-25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty)

Stawka za jeden obiad dwudaniowy wynosi 6,00 zł.

Stawka za maj 2023 r. wynosi – 102,00 zł. (za 17 dni, po odliczeniu: 02.05.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 23-25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty)

 

Warunkiem zapisu na obiady jest wniesienie opłaty z góry.

 

Preferowaną formą płatności jest przelew.

W celu rozliczenia odpisów z obiadów ze stycznia, lutego lub marca 2023 r. prosimy o wcześniejsze ustalenie kwoty opłaty za maj 2023 r. z pracownikiem Kasy telefonicznie (48 363-22-15 wew. 112) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl)

Przelewu za maj 2023 r. należy dokonać najpóźniej do dnia 25.04.2023 r. włącznie na konto PSP Nr 14:

Pekao S.A. II oddział w Radomiu

nr 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

Na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

W razie przelania płatności za maj po dniu 25.04.2023 r. – prosimy o niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia przelewu osobiście, faxem  (48 363-22-15) lub mailowo (obiady@psp14.radom.pl)

 

Opłaty za obiady można dokonać również w KASIE PSP Nr 14:

w dniach od 19.04.2023 r. do 25.04.2023 r. w godzinach 08:00-10:00 oraz 12:00-15:30

W terminach i godzinach pracy kasy będą przyjmowane wpłaty na Radę Rodziców.

 

Wszelkie informacje dotyczące obiadów zostały zamieszczone na stronie szkoły www.psp14.radom.pl w zakładce „Dla Rodziców – Kasa, Obiady”.

Przejdź do treści